กวดวิชาออนไลน์

Posts tagged ‘ครูฮีม’

Video

สอบเข้า ม.1 : การบวก ลบ คูณ หาร ตอนที่ 5

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ที่ http://www.kruheem.com

หรือติดต่อครูฮีมที่ 082-705-7440

Advertisements
Video

สอบเข้า ม.1 : การบวก ลบ คูณ หาร ตอนที่ 4

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ที่ http://www.kruheem.com

หรือติดต่อครูฮีมที่ 082-705-7440

Video

สอบเข้า ม.1 : การบวก ลบ คูณ หาร ตอนที่ 3

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ที่ http://www.kruheem.com

หรือติดต่อครูฮีมที่ 082-705-7440

Video

สอบเข้า ม.1 : การบวก ลบ คูณ หาร ตอนที่ 2

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ที่ http://www.kruheem.com

หรือติดต่อครูฮีมที่ 082-705-7440

Video

สอบเข้า ม.1 : การบวก ลบ คูณ หาร ตอนที่ 1

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ที่ http://www.kruheem.com

หรือติดต่อครูฮีมที่ 082-705-7440